ul. Wileńska 69, 03-416 Warszawa

tel.: + 48 22 618 37 37

Dlaczego Outsourcing?

Dlaczego HR outsourcing?

Przeraża Cię natłok tworzenia i prowadzenia dokumentów kadrowych, stale powtarzające się błędy w naliczeniach wynagrodzenia i sporządzania listy płac, czy bezustanne i czasochłonne kontrolowanie zmieniających się przepisów?

To bezprecedensowe kryteria, by skorzystać z pełnej lub selektywnej, a jednocześnie wyspecjalizowanej usługi outsourcingowej (outsourcing HR, outsourcing księgowy) wykonywanej przez zewnętrznego usługodawcę.

Wybór selektywności to przywilej pozwalający dopasować usługę do potrzeb. Decydując się na wariant:

  • pełny - otrzymamy kompleksową usługę outsourcingową (obsługa księgowa, obsługa kadrowa, obsługa bhp, obsługa prawna),
  • selektywny - wskażemy te obszary firmy, które mają być objęte usługą.

Zapewnienie całkowitej poufności i bezpieczeństwa danych firmy to podstawowa 
oraz gwarantowana cecha HR outsourcingu, który jednocześnie charakteryzuje się również miedzy innymi:

  • zoptymalizowaniem natłoku pracy w obrębie kadr i płac,
  • wzmocnieniem działalności HR oraz ogólnej kondycji firmy,
  • zminimalizowaniem czasu związanego z długotrwałym i żmudnym procesem naliczania wynagrodzeń.

W związku z powyższym HR outsourcing pozwala nie tylko oszczędzać na wielu płaszczyznach, ale również pozwala maksymalnie koncentrować się na głównych celach założonych pierwotnie przez firmy.

Gwarancja najwyższej jakości poprzez wykwalifikowanych specjalistów, którzy stwarzają indywidualne oferty HR outsourcingowe, to doskonałe zapewnienie, że los firmy jest 
w dobrych rękach.

Outsourcing kadrowo-płacowy pozwala, także na szybkie reagowanie na zmieniające 
się okoliczności w szczególności przy częstych zmianach prawa.

Decydując się na usługi HR outsourcing mają Państwo nieograniczoną i stałą kontrolę nad zachodzącymi procesami w firmie co wiąże się z ogromnym odciążeniem 
dla całego zakładu pracy, a tym samym pozbawieniem się zbędnych zmartwień związanych 
z płynnym funkcjonowaniem kadr i płac.